iso belgesi yenilemesi

Yenileme: Sayısal hedeflerimiz yıllık olarak belirlenmekte ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli planlamalar yapılarak uygulanmaktadır. Proses Performansları/Kalite Hedefleri İzleme Tablosunda tanımlanmıştır. İşletmemizin  sorumluluk ve yetki ile ilgili tüm faaliyetleri kuruluş organizasyonuna uygun olarak yürütülür. Şirketin Organizasyonu, organizasyonda yer alan personeline göre, sorumlulukları ve yetkileri tanımlanmıştır.  Üst Yönetimi : Kalite Yönetim Sisteminin planlanması, kurulması, uygulanması ve […]

9001 belgesi

Kalite Politikamızdan da anlaşıldığı gibi işletmemiz müşteri memnuniyetini kuruluş felsefesinin en başında görmektedir. Bu doğrultuda Üst Yönetim; müşteri isteklerinin ve memnuniyetinin belirlenmesi için Yönetim Temsilcisi görevlendirmiştir. Periyodik olarak yapılan anketlerden elde edilen veriler yönetimin gözden geçirme toplantılarında değerlendirilmektedir   Şirketimizin  Kalite Politikası Yönetim Kurulunun ortak taahhüdü olarak hazırlanır ve onaylanır. Kalite politikamız, Kalite El Kitabının […]