Ölçüm Cihazları Kayıt ve Kullanım İzni

Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Kazakistan’a ihraç edilmek istenen Ölçüm Cihazları, Federal Teknik Düzenleme ve Metroloji Kurumu tarafından kontrol edilmek sureti ile kayıt altına alınmaktadır. Bu ürünlerin başlıcaları ; Endüstriyel Ölçüm Cihazları Jeodezi ve Hidroloji Aktiviteleri ile ilgili Ölçüm Cihazları İç piyasada kullanılan Ölçüm ve Tartı Cihazları Devlete ait kurumlar ve Milli Güvenlikle İlgili Ölçüm Cihazları […]

Medikal Cihaz ve Ekipman Kullanım İzni

Gerek Rusya Federasyonu’na, gerekse de Ukrayna ve Kazakistan’a, ülke kalite sertifikaları alınmadan Medikal Cihaz ve Ekipmanların ihraç edilmesi ve kullanılması yasaktır. Ülke kalite sertifikalarının alınabilmesi içinse ilgili ülke Sağlık Bakanlıkları’nın özel izni gerekmektedir. Bu özel izin, gönderilen numunelerin incelenmesi, teknik ve medikal ekzpertiz raporlarının hazırlanması ve Sağlık Bakanlığı komisyonu tarafından onaylanması neticesinde, genellikle 10 yıllık […]

Gereksizlik (Red) Mektubu

Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Kazakistan’a ihraç edilen ürünlerin bir kısmına gümrüklerde ibraz edilmek üzere kalite sertifikası gerekmemektedir. Bu hallerde, gümrüğe hitaben yazılmış olan resmi  bir yazı niteliğindeki Gereksizlik (Red) mektubu kullanılmaktadır.

GOST-K Kazakistan Kalite Sertifikası

Sovyetler Birliği’nin dağılması ile beraber Kazakistan, GOST-R standartlarını baz aldığı ve GOST-K adını verdiği kendi ülke standartlarını geliştirmiştir. Bu standartlar GOST-R ile ciddi benzerlikler göstermesine rağmen, işleyişinde ve mevzuatında farklılıklara sahiptir. GOST-K Kalite Sertifikası,  Kazakistan Devlet Sertifikasyon ve Metroloji Kurumu(KAZMEMST) eliyle yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilmektedir. Bu sertifika, ülkeye giriş yapan ürünlerin büyük bir kısmı için alınması […]

UkrSEPRO Ukrayna Kalite Sertifikası

Rusya’da şu anda kullanılan Gost-R gibi, Ukrayna’da Sovyetler Birliği’nden ayrıldıktan sonra kendi standartlarını oluşturmuş ve buna UkrSEPRO adını vermiştir.  Bu sertifika Gost-R ile benzerlikler gösterse de işleyiş ve mevzuatta farklılıklar içermektedir. UkrSEPRO Kalite Sertifikası,  Ukrayna Devlet Sertifikasyon ve Metroloji Kurumu(DSSU) tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca verilmektedir. UkrSEPRO Kalite Sertifikası, Ukrayna gümrükleri ve Ukrayna iç pazarındaki toptan ve perakende ticarette […]

GOSTSTROY İnşaat Ürün Sertifikası

GOSTSTROY Sertifikası, yapım işlerinde kullanılan ürünlere, Rusya tarafından GOST-R sertifikalandırma sistemi kurallarına uygun olarak verilmektedir. Bu yüzden GOSTSTROY Sertifikası için, yapı uygulamalarında yeni üretim türlerinin uygunluğunun resmi olarak doğrulanmasıdır da denilebilir. GOSTSTROY Sertifikası gerektiren başlıca ürünler aşağıdaki gibidir : Ahşap, Ahşap-Aluminyum, Aluminyum, Aluminyum alaşımlı ve Sentetik temelli profiller Ahşap, Ahşap-Aluminyum, Aluminyum, Aluminyum alaşımlı ve Sentetik […]

GPN Yangın Güvenliği Sertifikası

GPN Sertifikası, Rusya Federasyonu ve Beyaz Rusya (Belarus)’da olan ve ürünlerin yangına karşı ne kadar dayanıklı olduğu, yanarken zehirli gazlar çıkarıp çıkarmadıkları konularında kalite standardı teyit eden bir sertifikadır. GPN Sertifikası alınabilmesi için ürünler, Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuarlarda, GOST-R Standartlarına göre test edilir, dayanıklılıkları ve uygunluklarına göre sertifikalandırılır. GPN Sertifikası gerektiren ürün […]

GSEN Hijyen Sertifikası

  GSEN Sertifikası, ürünlerinizin, Rusya Federasyonu ve Beyaz Rusya (Belarus) normlarına uygun olup olmadığını onaylayan bir belgedir. Bu sertifika, insanla temas eden ve sağlığına zarar verebilecek tüm ürünler için zorunlu tutulmaktadır. GSEN Sertifikası, Rusya Federasyonu ve Beyaz Rusya (Belarus) gümrüklerinde ve iç piyasasında, söz konusu ürünlerin satıldığı depo, mağaza ya da marketlerde, devlet yetkilileri ya […]

RTN (ROSTEKHNADZOR) Sanayi Güvenliği Sertifikası

RTN (ROSTEKHNADZOR) Sanayi Güvenliği Sertifikası, başta petrokimya sektörü olmak üzere, tüm parlayıcı ve patlayıcı endüstriyel ekipmanlar kullanan sektörler için alınması zorunlu olan bir sertifika türüdür. 2004 yılına kadar GGTN (GOSGORTEKHNADZOR) olarak anılan kalite belgesi, bu yıldan itibaren RTN (ROSTEKHNADZOR) olarak anılmaya başlamıştır. RTN Sanayi Güvenliği Sertifikası gerektiren ürün ve ekipmanları aşağıda bulabilirsiniz : Petrokimya ve […]

GOST-R Kalite Sertifikası

Rusya Federasyonuna ihraç edilen ürünlerin önemli bir kısmı için Rusya standartlarına uygunluk anlamına gelen GOST-R Kalite Sertifikası istenmektedir. Bu sertifikanın alınmaması halinde hem ürünlerin ülkeye gümrük girişleri mümkün olmayacak ve hem de geçici izinlerle sokulduğu takdirde ise, ürünlerin ucuz pazarlar dışında satılması mümkün olmayacaktır. GOST-R Sertifikasını veren yetkili kurum Federal Teknik Düzenleme ve Metroloji Kurumu (Rostekhregulirovaniye)’dur. Sadece bu […]